• Datum Donderdag 19 Juli 2018
  • Temperatuur 23.5 °C
112Zwaagwesteinde . NL

Gemeentebelangen Dantumadiel zet vrijwilligers in het zonnetje

Dantumadiel is een plattelandsgemeente en bestaat uit kleine en wat grotere dorpen. De dorpen verschillen van elkaar, maar wat alle dorpen met elkaar gemeen hebben is dat het bruist van de saamhorigheid en energie om samen voor elkaars belangen op te komen. Het team van Gemeentebelangen Dantumadiel ging in de afgelopen week op pad om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven, geen evenementen, geen leefbare dorpen. Met een facebook-actie konden vrijwilligers bij het team van Gemeentebelangen Dantumadiel worden aanbevolen voor een bloemetje. Uiteindelijk zijn deze vier toppers voorgedragen: Martsje Zwaagstra, Johannes Gjaltema, Meta Wielstra en Riek Everts.

Martsje Zwaagstra, “De Goeden Doelen koningin van Driezum”
Een groot deel van de inwoners van Driezum kan niet om Martsje Zwaagstra heen. De kans is groot dat zij zeker maandelijks een keer bij een buurt- en/of dorpsgenoot op de stoep staat en de deurbel laat klinken. Martsje Zwaagstra, wonende aan de Van Sytzamawei, zamelt voor heel veel goede doelen geld in. Op de vraag hoeveel dit er zijn, moet zij het antwoord schuldig blijven: ‘Skriuw mar in in stik of seis op.’ De Hartstichting, Roemenië, KWF Kankerbestrijding enz. hebben in haar een loyale vrijwilliger. Daarnaast verzamelt zij nog geboortekaartjes. Deze super vrijwilliger heeft zelf zware tegenslagen in haar leven gekend. Zij verloor haar zoon Douwe Zwaagstra in 2008, 21 jaar jong, nadat hij was aangevallen door een stier. Ook het overlijden van de vriendin van zoon Hermanus hakte er behoorlijk in. Jouke Dantuma, nummer 14 op de lijst van Gemeentebelangen, voelde zich vereerd om zijn buurtgenoot met een bloementje te mogen bedanken voor haar inzet voor al deze goede doelen.

Johannes Gjaltema, “Altijd paraat”
Toen de lijsttrekker van Gemeentebelangen Dantumadiel Kees Wielstra samen met kandidaat-raadsleden Bonnie van der Velde en Wietze Stienstra bij VV Zwaagwesteinde aanklopten om een bloemetje te bezorgen bij Johannes Gjaltema, nam Johannes meteen de regie over. Dit toont het karakter van deze betrokken en gepassioneerde vrijwilliger. Regelen, organiseren en vooral aanpakken.
Johannes is al vele jaren zeer betrokken en actief bij VV Zwaagwesteinde. Hij zet zich al jaren in voor de club en heeft al verschillende functies verricht. Johannes is dagelijks al vroeg weer aanwezig in de kantine om de boel op orde te houden. Ook buiten is Johannes beschikbaar voor allerlei werkzaamheden. Johannes vindt het belangrijk om het werk samen te doen, want samen moet je de club draaiende zien te houden. Wielstra: “Als Gemeentebelangen Dantumadiel zijn we erg trots op deze vrijwilliger en die zetten we dan ook graag in het zonnetje!”.

Meta Wielstra, “De mem van Driezum en Wâlterswâld”
Vrijdagavond zou een team van Gemeentebelangen Dantumadiel Meta Wielstra verrassen met een bloementje. Maar zij was nog aan het werk in Bennema State te Hurdegaryp. De volgende dag sprak Sara Braaksma, nummer 7 op de lijst van Gemeentebelangen, met haar aan de keukentafel aan de Singel te Driezum. Nog zichtbaar ontroerd uitte zij haar waardering over deze opsteker. Meta bleef na het plotseling overlijden van haar dochter Rianke op 15 juni 2011 – op 15-jarige leeftijd – niet bij de pakken neerzetten. Ondanks het intense verdriet bleef zij zich inzetten voor de dorpsgemeenschap in het tweelingdorp Driezum en Wâlterswâld. Als bestuurslid van de feestvereniging ‘Ut de Sleur’, de paardensportcommissie en de evenementencommissie van dorpshuis de Nije Warf weet zij met name de jeugd te motiveren om zich als vrijwilliger in te zetten. Gemeentebelangen Dantumadiel vond dat haar inzet zeker een bloementje verdiende.

Riek Everts, “In doarpsman yn ieren en sinen.”
Riek is als vrijwilliger begonnen in de rol van zwarte Piet en is van daaruit medeorganisator geworden van de Sinterklaasintocht in Feanwâlden. Jaarlijks ontluikt zich een prachtige film van een half uur met een hele ploeg vaste vrijwilligers, met een spectaculaire intocht.
Ook is Riek medeoprichter van de jaarlijkse Lodenhelrun. Inmiddels is de organisatie bezig met de voorbereidingen voor de 11de editie voor senioren en 6de editie voor junioren.
“De kracht van een groep vrijwilligers”, geeft Riek aan, “is dat een bestuur bij zichzelf blijft en tussen de mensen, middenin het dorp staat. Als mensen weten dat ze een beroep op elkaar kunt doen komt hulp vaak van twee kanten. Samen moet het gedragen worden, dan krijg je enthousiasme en doen mensen graag mee”.
Naast het vrijwilligerswerk wat Riek verricht voor de sinterklaasintocht en de Lodenhelrun is Riek ook nog actief bij de ijsclub en heeft hij samen met een groep Feanwâldsters de stichting “Ús Doarp” opgericht, met als doel om evenementen op de Koemarkt te organiseren, zoals de koningsdag 2018. De avond na het gesprek met Gemeentebelangen Dantumadiel stond Riek alweer op het podium van “nacht zonder dak” om als presentator de optredens aan elkaar te praten. Een enthousiaste aanjager die bruist van de ideeën, daar worden wij als Gemeentebelangen Dantumadiel erg blij van. Daarom is ook Riek door de lokale partij van Dantumadiel in het zonnetje gezet.

(Lijsttrekker Kees Wielstra samen met Johannes Gjaltema)

Meer informatie over dit bericht

Dit bericht is geplaatst op zondag 18 maart 2018 om 20:55 uur.

Dit bericht delen via social media:

Foto's nabestellen?

Heeft u een mooie foto gezien op 112Zwaagwesteinde . NL?

De foto's van de fotografen Pieter en Evert de Vries zijn na te bestellen!

Klik hier voor meer informatie en de tarieven.

K. Venema Assurantiën / RegioBank De Westereen