• Datum Zaterdag 23 September 2023
  • Temperatuur 2.4 °C
112Zwaagwesteinde . NL
Vanaf 15 september 2018 wordt 112Zwaagwesteinde . NL niet meer bijgewerkt. Sinds 2006 zijn er duizenden berichten en tienduizenden foto’s over De Westereen op de website geplaatst. Dankzij de financiële bijdrage van onze adverteerders kunnen wij de site tot tenminste juli 2020 actief houden en zijn zolang alle reportages als archief te bekijken. De foto's kunnen tot die tijd ook nog steeds besteld worden. Wilt u contact met ons opnemen? Ons e-mailadres 112zwaagwesteinde@hetnet.nl blijft actief.

Gezondheidscentrum De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen en Huisartsenpraktijk Wiersma nu ruim 2 jaar in Gezondheidscentrum De Westereen

Tijd voor een kleine evaluatie: wat hebben we bereikt en wat zijn onze ambities. Ook vinden we het belangrijk u uit te leggen wat we doen en hoe onze werkwijze is.
Samenwerking van zorgverleners binnen een gezondheidscentrum is een belangrijk doel , om zo tot een betere dienstverlening te komen.
Zowel voor u (cliënt/patiënt) als voor ons was het eerst wennen in het nieuwe gezondheidscentrum.
Na vele vergaderingen en een paar personele wisselingen hebben we nu een team, waarbinnen de taken goed zijn verdeeld en de samenwerking steeds verder gestalte krijgt.
U merkt dit o.a., doordat onze zes praktijkassistentes voor beide praktijken werken, en het geen verschil maakt aan welke assistente u een vraag stelt of met wie u een afspraak maakt op één van de spreekuren.
Indien u contact krijgt met een assistente aan de telefoon of aan de balie, zal zij u een aantal vragen stellen, om de aard van uw vraag/probleem vast te kunnen stellen, om te beoordelen hoe dringend u vraag/probleem is, door welke medewerker u het beste geholpen kan worden en indien u een arts wil raadplegen is het belangrijk te beoordelen of dit op het spreekuur kan, of dat de arts een huisbezoek zal moeten afleggen.
Behalve voor het maken van afspraken via de assistente, kunt u ook voor een aantal andere zaken bij haar terecht, o.a. bloeddruk meten, bloedsuiker prikken, verbinden, oren uitspuiten, injecties geven, uitstrijkjes maken, ecg maken. Deze verrichtingen doen de assistentes bij toerbeurt op hun eigen spreekuren.
De huisartsen en praktijkondersteuners werken zoveel mogelijk samen o.a. via onderlinge waarneming bij afwezigheid van één van deze medewerkers.
‘s Ochtends van 10.00 tot 10.30 uur, tijdens de lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur en ’s middags van 15.00 tot 15.30 uur wordt door de aanwezige medewerkers overlegd over allerlei vragen betreffende de patiëntenzorg.
Tijdens dit overleg blijven beide praktijken bereikbaar voor spoedgevallen via de spoednummers: 0511 – 44 71 11 (HAP Wiersma) en
0511 – 44 36 65 (HAP De Westereen).

De samenwerking met Apotheek De Dorpsacker krijgt steeds meer vorm en inhoud door geregeld telefonisch overleg en structurele besprekingen van knelpunten.

Werkoverleg.
Tijdens het geregeld terugkerende werkoverleg van het team, worden allerlei zaken besproken o.a. taakverdeling, waarneming tijdens vakanties en bijscholingen, praktijkorganisatie, automatisering, administratieve zaken etc.

In Huisartsenpraktijk Wiersma werken twee huisartsen, één praktijkondersteuner somatiek (voor o.a. diabeten en longpatiënten) en drie praktijkassistentes.
Zie ook www.wiersma.praktijkinfo.nl

In Huisartsenpraktijk De Westereen werken drie parttime huisartsen, één praktijkondersteuner somatiek en drie praktijkassistentes.
Zie ook www.dewestereen.praktijkinfo.nl

De in totaal zes praktijkassistentes werken voor beide huisartsenpraktijken.

In de Waarneemgroep werken de huisartsen en praktijkondersteuners samen o.a. door structureel overleg en onderlinge waarneming.
Deze waarneemgroep wordt gevormd door Huisartsenpraktijk De Westereen, Huisartsenpraktijk Wiersma, Huisartsenpraktijk De Wilgen te Feanwalden en Huisartsenpraktijk Schalkwijk te Kollumerzwaag.

POH-S (praktijkondersteuner somatiek): één praktijkondersteuner werkt voor Huisartsenpraktijk De Westereen en één praktijkondersteuner werkt voor Huisartsenpraktijk Wiersma. Hun werkzaamheden bestaan o.a. uit het begeleiden van diabeten en patiënten met Copd, en het zelfstandig afleggen van visites.

De POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) werkt voor de hele waarneemgroep. Zij helpt mensen met uiteenlopende geestelijke klachten en problemen.

LSP (Landelijk Schakelpunt) en het elektronisch uitwisselen van medische gegevens.
De laatste tijd zijn we o.a. bezig met uw toestemming te vragen om gegevens uit uw elektronisch medisch dossier – indien nodig – uit te kunnen wisselen bv. als u een beroep doet op Dokterswacht Friesland.
U kunt uw toestemming geven (of juist niet geven) via www.ikgeeftoestemming.nl. Dit kan digitaal of door het printen van een toestemmingsformulier van deze site, en daarna het ingevulde formulier inleveren bij onze balie.

Ideeënbus
Sinds er een ideeënbus in de wachtkamer staat zijn er vele goede opmerkingen en tips binnengekomen. We doen ons uiterste best om uw ideeën zoveel mogelijk uit te voeren. Het ene idee leent zich hiervoor beter dan het andere. Sommige van uw opmerkingen zijn om uiteenlopende redenen helaas niet uitvoerbaar.
Het via de praktijksite per email een vraag stellen aan een arts of assistente, uw herhaalmedicatie bestellen of zelf uw afspraak inplannen, is thans nog niet mogelijk, doch wellicht op termijn wel.

ELZ De Westereen
Binnen Eerste Lijns Zorg De Westereen proberen de plaatselijke huisartsen meer en betere samenwerking tot stand te brengen met plaatselijk werkende fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, Thuiszorgorganisaties en De Brugchelencamp.

Ambitie van Huisartspraktijk Wiersma en Huisartspraktijk De Westereen:
We willen de huisartsgeneeskundige zorg en dienstverlening in De Westereen en omstreken voortdurend verder verbeteren en uitbreiden. Hierdoor zult u voor steeds meer medische zorgvragen terecht kunnen in het gezondheidscentrum.
Ook willen we de samenwerking binnen ELZ De Westereen (zie hierboven) geleidelijk vorm geven.
We zijn bezig afspraken te maken met de regionale ziekenhuizen, huisartsenlaboratorium en andere organisaties over samenwerking.

Ook uw ideeën kunnen ertoe bijdragen dat ons/uw gezondheidscentrum toekomstbestendig zal zijn.

Deel deze pagina!

Deel deze pagina via social media:

Nieuws uit Zwaagwesteinde

K. Venema Assurantiën / RegioBank De Westereen